Sari Koponen,
Terveyspalvelut/Kotikäynnit,
Tampere ja lähikunnat

Jalkahoitola Elämänkaari

& Helpompi arki

Jalkahoitola Elämänkaari & Helpompi Arki. Jalkahoitaja lähihoitaja Sari Koponen, Pirkanmaa, Tampere

Olen Sari Koponen - pitkän työkokemuksen omaava, moniammatillinen kotipalveluiden tuottaja: jalkahoitaja, lähihoitaja, vammaishoitaja, vanhushoitaja ja lastenhoitaja sairaanhoidollisin lisävalmiuksin.

Terveys­palvelut / kotikäynnit

Apu on lähellä sinua. Kodissasi.

Terveyspalvelut / kotikäynnit. Sari Koponen. Lähihoito, Jalkahoito, kotipalvelut
 • Lähihoitaja, 1995
 • Jalkahoidon ammattitutkinto, 2013
 • Sairaanhoidolliset koulutuspäivät, 2023
  (avannehoito ja tuotteet, haavahoito ja tuotteet, saattohoito ja omaisten kohtaaminen)
 • Hoitotyötä yli 30v, alkaen 1992
 • Lastenhoito. Työkokemus perhepäivähoidosta, vara-vanhemmuudesta ja tukiperhetoiminnasta Espoossa
 • Vammais- ja halvauspotilaat. Hengityskone­potilaiden hoito vuonna 2010 Tampereella
 • Kotipalveluiden palvelutuottaja ja yrittäjä
Ota yhteyttä jo tänään, kukka kämmenellä
Ota yhteyttä jo tänään: 
email: helpompiarki@gmail.com

puh. 041 724 5116

Kokemukseni ja osaamiseni hoitotyöstä, jalkahoidosta ja lähihoidosta tekevät minusta luotettavan ammattilaisen

Koulutus, työkokemus, toimintatapa

Lähihoitajan ammattitaitoa on päivitetty myös sairaanhoidollisilla valmiuksilla

Jalka- ja lähihoitajan ammattitaitoa on päivitetty myös sairaanhoidollisilla valmiuksilla

Olen ammattitaitoinen lähihoitaja, valmistunut vuonna 1995. Olen myös suorittanut jalkahoitajan ammattitutkinnon vuonna 2013.

Olen myös osallistunut sairaanhoidollisiin koulutuspäiviin vuonna 2023, ja päivittänyt osaamistani erilaisiin sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuten avannehoitoon, haavojen hoitoon, saattohoitoon ja omaisten kohtaamiseen. 

Nämä päivitykset ovat tärkeitä, jotta pystyn tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman laadukasta hoitoa ja kohdata heidän tarpeensa asianmukaisesti.

Pitkä kokemus lasten, vanhusten, vammaisten, halvauspotilaiden parissa

Pitkä kokemus lasten, vanhusten, vammaisten, halvauspotilaiden parissa

Olen työskennellyt hoitotyössä jo yli 30v ajan, vuodesta 1992 näihin päiviin asti. Minulla on vankka kokemus alalta ja koen olevani kutsumusammatissani.

Työssäni olen myös toiminut perhepäivähoitajana ja tarjonnut varavanhemmuutta ja tukiperheen palveluita Espoossa. Nämä kokemukset ovat kasvattaneet ymmärrystäni ihmisten tarpeista ja antaneet arvokasta työkokemusta erilaisista hoitotilanteista.

Vuonna 2010 muutin Tampereelle ja aloin hoitamaan hengityskonepotilaita ennen kuin siirryin yrittäjäksi. Yrittäjänä minulla on mahdollisuus tarjota asiakkaille joustavia palveluita ja rakentaa yksilöllisiä toimenkuvia heidän tarpeidensa mukaan.

Vanhusten palvelut kotiin, Kokemukseni ja osaamiseni hoitotyöstä, jalkahoidosta ja lähihoidosta tekevät minusta luotettavan ammattilaisen,

Asiakkaiden moninaiset tarpeet ovat kaiken toimintani perustana

Tulen hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja osaan kohdata heidät yksilöllisesti.

Minulle on tärkeää rakentaa toimenkuvaani asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja tarjota heille yksilöllistä hoitoa ja tukea. Toteutan hoitotyötä huomioiden asiakkaiden fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin.

Toimintani on monipuolista ja voi sisältää erilaisia aktiviteettjä, kuten esimerkiksi retkiä ja yöreissuja, mikä edistää asiakkaitteni elämänlaatuaja hyvinvointia. Huolehdin heidän ruokailustaan, puhtaudestaan, liikkumisestaan ja kuntoutuksestaan. Annan ohjeita toiminta- ja liikuntakyvyn mukaan. Lisäksi hoidan asiakkaiden lääkehoidon ja huolehdin lääkärikäynneistä sekä asiapapereiden päivittämisestä.

Kokemukseni ja osaamiseni hoitotyöstä, jalkahoidosta ja lähihoidosta tekevät minusta luotettavan ammattilaisen

Luotettavan ja sitoutuneen ammattilaisen askelmerkit

Motivaationi hoitotyöhön löytyy halusta auttaa ja tukea ihmisiä heidän oman elämänlaatunsa ylläpitämisessä. Haluan tarjota laadukasta hoitoa ja olla asiakkaiden tukena ja turvana heidän tarpeidensa mukaan.

Kokemukseni ja osaamiseni hoitotyöstä, jalkahoidosta ja lähihoidosta tekevät minusta luotettavan ammattilaisen, joka pystyy tarjoamaan asiakkailleen parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa. Sairaanhoidollinen osaaminen lisää työskentelyvalmiuksiani monenlaisten asiakkaiden kanssa.

Yritystoimintani kuuluu luvanvaraisiin palveluihin (AVI). Kuulun SOTE-rekisteriin ja minulla on vaadittavat ammattiluvat. Luvanvaraisuuteen kuuluu myös rikosrekisterin tarkistaminen puolen vuoden välein. Palvelujeni alv-veroprosentti on 0%.

Yritystoimintani kuuluu luvanvaraisiin palveluihin (AVI). Kuulun SOTE-rekisteriin ja minulla on vaadittavat ammattiluvat. Palvelujeni alv-veroprosentti on 0%.

Hinnasto

perus jalkahoito 75 minuuttia, terveyspalveluna toteutettu jalkahoito, alv 0%

Perusjalkahoito
n. 75 min

10 km säteellä Tampereelta,
yli 10 km Tampereelta 0,99€/km

70€

Terveyspalveluina toteutettu
jalkahoito, alv 0%

 • Jalkojen tutkiminen
 • Kylvetys (pesu) ihon ja terveyden kunto huomioiden
 • Kovettumien ja känsien poisto
 • Kynsien leikkaus ja tarvittaessa ohennus
 • Jalkojen rasvaus hoitovoiteella
 • Hoitoarviointi ja analyysi tarvittaessa
 • Apuvälineiden ja yleisen toiminnallisuuden suositus, arviointi ja auttaminen hankinnoissa

Apuvälineet

Kevennysterapia­tuotteet hankitaan
yksillöllisesti.
Ortoosien tekeminen tarvittaessa.
Jalkahoito toteutetaan kokonaisvaltaisesti ja katsotaan tarvitseeko asiakkaalle suositella lääkärin tai jalkaterapeutin vastaanottoa.

Lähihoitajan tekemä jalkahoito on terveydenhuollon ammatti­osaamisella toteutettu, vakaalla ammattiosaamisella ja asiakaslähtöisesti suunniteltu.
Lähihoitaja. Palvelut kotiin. Pitkä kokemus vauvasta vaariin. Tampere Pirkanmaa.

Lähihoito

10 km säteellä Tampereelta,
yli 10 km Tampereelta 0,99€/km

ma-pe

35€ /h

la

42€ /h

su, pyhäpäivät

70€ /h

Lähihoidon palveluihin sisältyy kaikki mitä ehdimme sovitulla ajalla toteuttamaan.
Asiakkaan lähihoidon tarpeet suunnitellusti.


Palvelutarpeet sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä.
Tutustu Vero.fi -sivuilla kotitalous­vähennys­kelpoisuuteen lähihoidon ostetuista palveluista kotiin.

Luvanvaraiset palvelut (AVI)

Soteri ammattirekisteri,
luvanvarainen hoitaja

Ota yhteyttä

Jalkahoitola Elämänkaari & Helpompi Arki
Sari Koponen

Y-tunnus 1516632-9
Jalkahoitola elämänkaari, Terveyspalvelut / kotikäynnit. Vauvasta vaariin.